Abstract διατριβής

Στις πειραματικές δοκιμές χρησιμοποιήθηκε πιλοτική μονάδα εκχύλισης που αποτελεί γεωμετρική υποκλίμακα (scaledown) του βιομηχανικού εκχυλιστήρα C-302 RDC (Rotarydiskcontactor) της μονάδας U-300 του διυλιστηρίου της εταιρείας MOTOROILHELLAS (Διυλιστηρία Κορίνθου). Για τον σχεδιασμό των εργαστηριακών δοκιμών στην μονάδα αυτή, πέραν της βιβλιογραφικής διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε μία σειρά δοκιμών εκχύλισης ενός σταδίου με στόχο τον προσδιορισμό των περιοχών αναμιξιμότητας των φάσεων ορυκτελαίου και διαλύτη. Για την ανάγκες της παρούσας εργασία αναπτύχθηκε επίσης μία πρότυπη μεθοδολογία προσδιορισμού της περιεκτικότητας των πετρελαϊκών κλασμάτων σε διαλύτη ΝΜΡ.

Από την μελέτη της διεργασίας προέκυψε η σημαντική επίδραση της περιεκτικότητας του διαλύτη σε νερό στην απόδοση σε προϊόν υπολλείματος καθώς και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, ενώ σημαντικά ασθενέστερη είναι η επίδραση των άλλων παραμέτρων που εξετάστηκαν. Τα πειραματικά αποτελέσματα μοντελοποιήθηκαν με χρήση της τεχνικής παλινδρόμησης και προσδιορίστηκαν οι περιοχές των τιμών των παραμέτρων της εκχύλισης που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση σε προϊον - υπολείμμα με αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον αναπτύχθηκε μοντέλο πρόβλεψης της απόδοσης της βιομηχανικής μονάδας με αλγόριθμους Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ως δεδομένα εισαγωγής τις τιμές επιλεγμένων λειτουργικών παραμέτρων της μονάδας και φυσικοχημικών ιδιοτήτων της τροφοδοσίας και εμφανίζει ικανοποιητική ακρίβεια στην πρόβλεψη της απόδοσης της.