Abstact διατριβής

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει στόχο τη μελέτη τέτοιων περιοχών και συγκεκριμένα «την συγκριτική αξιολόγηση ωριμότητας μητρικών σχηματισμών υδρογονανθράκων του ελληνικού χώρου» και την ανάδειξη του δυναμικού τους για παραγωγή πετρελαίου.

Η μελέτη εστιάστηκε σε δείγματα πετρωμάτων από δύο περιοχές, το Βόρειο Πρίνο στην λεκάνη Πρίνου-Καβάλας και τα Γρεβενά στη Μεσοελληνική λεκάνη. Μελετήθηκε το είδος και η ποιότητα του οργανικού υλικού των σχηματισμών και το περιβάλλον ιζηματογένεσης χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας, όπως προσδιορισμός του ολικού οργανικού άνθρακα, πυρόλυση Rock-Eval, εκχύλιση Soxhlet, διαχωρισμός του οργανικού υλικού σε ομάδες συστατικών με χρωματογραφία ανοιχτής στήλης, ανάλυση του κορεσμένου κλάσματος με αέρια χρωματογραφία (GC) και προσδιορισμός των βιοδεικτών με αέρια χρωματογραφία–φασματοσκοπία μάζας (GC-MS).

Η ανάλυση των εργαστηριακών μετρήσεων έδειξε ότι και στις δύο περιοχές υπάρχουν μητρικοί σχηματισμοί πετρελαίου χαμηλής θερμικής ωριμότητας. Εντοπίστηκε συμμετοχή χερσογενούς υλικού σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, ενώ η περιεχόμενη οργανική ύλη ταυτοποιήθηκε ως οργανική ύλη τύπου ΙΙ / ΙΙΙ με δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου ή αερίου.