ΜΟΠ-515

Εφαρμογές ενόργανης ανάλυσης στον χαρακτηρισμό μητρικών πετρωμάτων και πετρελαίων.

Βιοδείκτες. Μεθοδολογία οργανικής γεωχημικής έρευνας. Περιβαλλοντικές εφαρμογές της οργανικής γεωχημείας

Εργαστηριακές ασκήσεις.

e-class: http://www.eclass.tuc.gr/courses/MHXOP121/